Nano4Gears

 • Cel projektu badawczego Nano4Gears

  image

  Projekt Nano4Gears

  W dniu 17.02.2016 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło, że wspólny projekt konsorcjum Spółki Patentus SA (Lider Projektu) wraz z Politechniką Warszawską, Instytutem Technologii Eksploatacji z Radomia oraz spółką NanoStal sp. z o.o. Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych został sklasyfikowany na 1 miejscu listy rankingowej projektów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 4.1.4 rekomendowanych do finansowania.

  Informacja o zakwalifikowaniu projektu do finansowania jest zamieszczona pod linkiem pdf

  Skład konsorcjum:

  • Patentus S.A. – Lider projektu
   Osoba do kontaktów w sprawie projektu: Jakub Nędza, tel. 665 552 269, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ul. Górnośląska 11, 43-200 Pszczyna, pokój nr 5 (parter)
  • Politechnika Warszawska - Wydział Inżynierii Materiałowej Kierownik: dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. PW
  • Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy Kierownik: dr hab. inż. Waldemar Tuszyński, prof. PW
  • NanoStal Sp. z o. o. Kierownik: mgr inż. Adam Gołaszewski

  Cel projektu badawczego Nano4Gears

  Zasadniczym celem projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie dwóch prototypowych planetarnych przekładni zębatych zespołów napędowych przenośników o unikatowych cechach predestynujących je do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych, ze względu na temperaturę i zanieczyszczenia abrazyjne. Dla osiągnięcia powyższego celu zostanie opracowana nowa, innowacyjna i ekologiczna technologia wytwarzania kluczowych elementów przekładni, polegająca na uzyskaniu warstwy hybrydowej poprzez połączenie procesów nawęglania próżniowego i nanostrukturyzacji stali oraz nowoczesnej metody osadzania cienkich powłok na powierzchni elementów uzębionych. Konieczne zadania związane z realizacją głównych założeń projektu technologii to: opracowanie podstaw nowej technologii nanostrukturyzacji nawęglonych warstw wierzchnich, wyznaczenie parametrów wytrzymałościowych uzębień wytworzonych z użyciem technologii hybrydowej w przekładniach planetarnych, ustalenie parametrów procesowych nanostrukturyzacji w warunkach przemysłowych oraz zaprojektowanie, wytworzenie i przetestowanie innowacyjnych przekładni w warunkach zbliżonych do rzeczywistej eksploatacji.

  Zadania

 • Heat Treatment Forum

  4th CENTRAL EASTERN EUROPEAN HEAT TREATMENT FORUM & EXPO

  W dniach 26-27 kwietnia 2017 r. przedstawiciele projektu Nano4Gears - dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. PW oraz mgr inż. Krzysztof Wasiak wzięli udział w Czwartym Forum Obróbki Cieplnej w strefie Europy Środkowo-Wschodniej (4th CENTRAL EASTERN EUROPEAN HEAT TREATMENT FORUM & EXPO) we Wrocławiu.

  Podczas forum mgr inż. Krzysztof Wasiak wygłosił referat zatytułowany: Niepełne hartowanie i partycjonowanie węgla: teoria, obliczenia i właściwości mechaniczne.

  Na konferencji poruszane były zagadnienia z zakresu obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej metali oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne mające zastosowania w branży hartowniczej.

  Bardzo dużym zainteresowaniem, wśród przedstawicieli firm zajmujących się obróbką cieplną i cieplno-chemiczną, cieszyły się najnowsze technologie nanostrukturyzacji stali opracowywane w ramach projektu pt. Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych o akronimie Nano4Gears.

image

Innowacje technologiczne w obróbce stali.

image

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka