Ekspertyzy

Wykonujemy ekspertyzy materiałowe: określamy przyczyny zniszczeń wyrobów stalowych i awarii konstrukcji.

Projektowanie

Projektujemy technologie wytwarzania stali o strukturze nanokrystalicznej, projektujemy obróbkę cieplną stali i inne.

Badania

Wykonujemy badania strukturalne: badania mikrostruktury i budowy fazowej stali oraz badania właściwości mechanicznych i użytkowych.

Oferujemy przedsiębiorstwom i jednostkom badawczo-rozwojowym produkcyjnym współpracę naukową w zakresie badań dotyczących mikrostruktury i właściwości materiałów metalicznych, głównie stali i żeliw. Projektujemy procesy obróbki cieplnej zaawansowanych stali konstrukcyjnych i narzędziowych oraz żeliw ADI. Oferujemy usługi w zakresie zaawansowanych badań eksperymentalnych i ekspertyz przy wykorzystaniu wysokospecjalistycznej aparatury naukowej.

Projektowanie precyzyjne obróbki cieplnej stali:

 • Wyznaczanie wykresów czas-temperatura-przemiana przy chłodzeniu ciągłym (CTPc), chłodzeniu izotermicznym (CTPi) oraz przy grzaniu stali (CHT) niezbędnych do precyzyjnego projektowania obróbki cieplnej stali
 • Dobór parametrów obróbki cieplnej dla danej stali celem osiągnięcia określonej struktury i zadanych właściwości
 • Dobór parametrów procesu nawęglania stali i parametrów następującej po tym procesie obróbki cieplnej celem zredukowania dystorsji obrabianego elementu
 • Precyzyjne projektowanie obróbek hartowania z przystankiem izotermicznym
 • Precyzyjne projektowanie obróbek złożonych

Projektowanie technologii kształtowania struktury gradientowej stali:

 • Projektowanie procesów wytwarzania gradientowych struktur nanokompozytowych o zmiennych właściwościach na przekroju elementu, przy wykorzystaniu procesów nawęglania i obróbek nanostrukturyzacji bainitycznej
 • Dobór stali normowanych do wytwarzania struktury gradientowej na przekroju w procesach nanostrukturyzacji

Projektowanie technologii wytwarzania stali o strukturze nanokrystalicznej:

 • Projektowanie obróbki cieplnej stali celem wytworzenia struktury nanokompozytowej: bainityczno-austenitycznej lub martenzytyczno-austenitycznej dla uzyskania dużej wytrzymałości i odporności na pękanie
 • Dobór stali normowanych przydatnych do procesów nanostrukturyzacji
 • Projektowanie składu chemicznego stali warunkującego wytworzenie struktury nanokrystalicznej i pożądanych właściwości mechanicznych

Charakterystyka oraz ocena struktury i właściwości stali:

 • Badania budowy fazowej stali i ocena strukturalnej stali
 • Badania właściwości mechanicznych stali: twardość, udarność, wytrzymałość
 • Badania temperaturowej stabilności struktury i właściwości stali
 • Badania odporności korozyjnej stali
 • Ocena przydatności stali do określonych zastosowań na podstawie badań struktury i właściwości stali
image

Innowacje technologiczne w obróbce stali.

image

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka