Oferty pracy w projektach

Oferty pracy w projekcie Nano4Gears

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
Nazwa stanowiska: szczegóły w ofercie

  • All
  • Nano4Gears
  • WIMPW
  • Title
  • Date

Nano4Gears - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 „ Badania naukowe i prace rozwojowe” na podstawie umowy nr: POIR.04.01.04-00-0064/15-00 z dnia 29.06.2016r. pt.:„Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych”

Pobierz:
Pobierz plik (2017-oferta-pracy-nr8.pdf)Oferta pracy nr 8[pdf]499 kB
Pobierz plik (2017-oferta-pracy-nr9.pdf)Oferta pracy nr 9[pdf]502 kB
Pobierz plik (oferta-pracy-nr-1.pdf)Oferta pracy nr 1[pdf]391 kB
Pobierz plik (oferta-pracy-nr-10-29-08-2017.pdf)Oferta pracy nr 10[[pdf]]153 kB
Pobierz plik (oferta-pracy-nr-2.pdf)Oferta pracy nr 2[pdf]392 kB
Pobierz plik (oferta-pracy-nr-3.pdf)Oferta pracy nr 3[pdf]393 kB
Pobierz plik (oferta-pracy-nr-4.pdf)Oferta pracy nr 4[pdf]394 kB
Pobierz plik (oferta-pracy-nr-5.pdf)Oferta pracy nr 5[pdf]394 kB
Pobierz plik (oferta-pracy-nr-6.pdf)Oferta pracy nr 6[pdf]390 kB
Pobierz plik (oferta-pracy-nr-7.pdf)Oferta pracy nr 7[pdf]391 kB