Projekt badawczy NanoDI

Zadania projektu badawczego NanoDI

Projekt zakłada realizację zadań badawczych ukierunkowanych na przeniesienie opracowanych technologii i metodyk projektowych do praktyki przemysłowej. Dla skutecznej realizacji celów projektu podzielono go na zadania, w ramach których będą prowadzone prace projektowe, technologiczne, badania materiałowe oraz badania eksploatacyjne. Będą one obecne w zadaniach wykonywanych przez różnych partnerów na różnych etapach realizacji projektu (Rysunek 1).

Rysunek 1
Rysunek 1. Podział zadań w ramach realizowanego projektu NanoDI

Udokumentowaniem posiadanych kompetencji oraz możliwości realizacji zadań jest dorobek poszczególnych jednostek oraz posiadana aparatura badawcza. Zadania realizowane w projekcie będą się przenikać, co oznacza, że wyniki badań będą udostępniane wszystkim członkom konsorcjum. Będzie to wpływać na skuteczny przebieg realizacji założonego celu – wykonania kół zębatych do przekładni zębatych przewidzianych do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Zespół