Projekt badawczy NanoStal

Cel projektu badawczego NanoStal

Efektem Projektu NanoStal jest opracowanie obróbki cieplnej pozwalającej na wytworzenie struktur nanokrystalicznych w wybranych stalach łożyskowych, sprężynowych, narzędziowych i konstrukcyjnych.

Obszary działalności NanoStal

 1. Projektowanie nowych stali i nowych obróbek cieplnych.
 2. Badania strukturalne.
 3. Badania właściwości / ekspertyzy.

Z uwagi na wysoką odporność na pękanie, stale nanokrystaliczne mogą zapewnić wyższy poziom niezawodności konstrukcji.

 • Jaki jest tytuł projektu? +

  Wytwarzanie stali o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych
 • Jaki jest termin realizacji projektu? +

  Projekt Nanostal realizowany jest od 1 kwietnia 2009 roku do 31 grudnia 2014 roku
 • Kto jest odpowiedzialny za projekt? +

  Politechnika Warszawska. Jednostką bezpośrednio zaangażowaną w realizację projektu jest Wydział Inżynierii Materiałowej
 • Jaka jest podstawa prawna? +

  Umowa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr UDA-POIG 01.01.02.-14-100/09-00 z dnia 31.12.2009
 • Kto jest Kierownikiem projektu? +

  Dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. PW
 • Kto finansuje projekt? +

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Co gwarantuje struktura nanokrystaliczna? +

  Struktury nanokrystaliczne gwarantują wysokie parametry wytrzymałościowe (do 2,3 GPa) przy zachowaniu wysokiej plastyczności (do 30%) i odporności na pękanie
 • Jakie są właściwości mechaniczne? +

  Właściwości mechaniczne stali nanokrystalicznych o względnie małej zawartości niedrogich dodatków stopowych są porównywalne do właściwości wysokostopowych i kosztownych stali maraging
 • 1

Zadania

Inżynieria Materiałowa

Wydział jest kontynuatorem niemal stuletniej tradycji kształcenia w zakresie nauki o materiałach w Politechnice Warszawskiej

Kontakt z nami

Kontaktuj się z nami w każdej sprawie.

Kontakt z nami

Ulotka informacyjna

Pobierz ulotkę informacyjną Projektu NanoStal?

Pobierz