Projekt badawczy NanoStal

Staże i praktyki studentów realizowane w ramach projektu NanoStal

  1. Piotr Matter, student Politechniki Śląskiej. Raport z badań pt.: Analiza ilości i wielkości austenitu blokowego w stali X37CrMoV5-1 o strukturze nanobainitycznej, poddanej obróbce cieplnej z zastosowaniem hartowania izotermicznego oraz określenie ich wpływu na wydłużenie i wytrzymałość zrealizowanych w trakcie praktyki na WIM PW w okresie 3.08-28.08.2015r.
  2. Niels Cautaerts, student z Uniwersytetu w Leuven (Belgia): Production of a Bainite/Martensite/Austenite microstructure in medium carbon high silicon steel – Raport z 2,5-miesięcznego stażu badawczego w okresie lipiec-wrzesień 2014r.
  3. Etienne Graf, student z Ecole Nationale Superieure de Physique, Electronique, Materiaux de l’Institut Politechnique de Grenoble (Francja): 35HGSA : Study of BQP heat treatment Raport z 2,5-miesięcznego stażu badawczego zrealizowanego w okresie lipiec-wrzesień 2014r.
  4. Sarika Rawat, studentka z Indian Institute of Technology Bombay (Indie): Phase transformation in nanocrystalline steel sprawozdanie z 1-miesięcznego stażu badawczego w okresie listopad-grudzień 2014r.
  5. Sachin Kumar student z Indian Institute of Technology, Bombay (Indie) - 1,5-miesięczn staż badawczy w okresie maj-lipiec 2013r.
  6. Antoine Brehier, student z Ecole des Mines de Saint Etiennen (Francja) - 3-miesięczny stażem badawczy w okresie maj-sierpień 2013r.
  7. Ameline Mamin, studentka z Ecole des Mines de Saint Etienne (Francja): Etude de l’acier 35CrSiMn5-5-4 à faible taux de carbone sprawozdanie ze stażu badawczego zrealizowanego w ramach projektu NanoStal w okresie 21/05/2012 do 17/08/2012.

Inżynieria Materiałowa

Wydział jest kontynuatorem niemal stuletniej tradycji kształcenia w zakresie nauki o materiałach w Politechnice Warszawskiej