Publikacje i Postery

 1. P. Pawluk, E. Skołek, M. Kopcewicz, W. Świątnicki: The comperative study of phase composition of steels using X-ray diffraction and Mossbauer spectroscopy methods. Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 203-204 (2013) 150-155.
 2. K. Wasiak, K. Wasiluk, E. Skołek, W. Świątnicki, J. Szawłowski, M. Sut, M. Bazel, M. Korecki, J. Krasoń: Wytwarzanie struktury nanokrystalicznej w warstwach wierzchnich stali po nawęglaniu próżniowym. Materiały z XVI Seminarium pt.: Nowoczesne Trendy w obróbce cieplnej Łagów 12-13 września 2013r.
 3. A. Gołaszewski, J. Szawłowski, W. Świątnicki: Dobór warunków wygrzewania w zakresie między krytycznym przed procesem hartowania izotermicznego stali 35CrSiMn5-5-4 i 38CrAlMo6-10. Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej, Krynica 2013, str. 18-23.
 4. J. Dworecka, K. Rożniatowski, W. Świątnicki: Wpływ szybkości chłodzenia na właściwości mechaniczne stali łożyskowej po hartowaniu z przystankiem izotermicznym. Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej, Krynica 2013, str. 32-36.
 5. S. Marciniak, W. Świątnicki: Dylatometryczne badania stabilności temperaturowej mikrostruktury otrzymanej po hartowaniu izotermicznym stali X37CrMoV5-1. Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej, Krynica 2013, str. 37-41.
 6. K. Pobiedzińska, W. Świątnicki: Identyfikacja faz w łożyskowej stali 67SiMnCr6-6-4 na podstawie badan elektrono mikroskopowych. Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej, Krynica 2013, str. 370-375.
 7. W. Świątnicki: Production of nanocrystalline structure in steels by heat treatment process. Book of abstracts of International Scientyfic Conference: Nano nad Advanced Materials Workshop and Fair, NAMF 2013, 16-19 September 2013r. Warsaw.
 8. J. Dworecka, K. Pobiedzińska, E. Jezierska, K. Rożniatowski, W. Świątnicki: Nanocrystalline structurse obtained by isothermal treatment in bearing steel. Inżynieria Materiałowa, rok XXXIV, nr 7 (2013) 1-4.
 9. K. Wasiluk, E. Skołek, W.A. Świątnicki: Wytwarzanie niskotemperaturowego bainitu w warstwie nawęglonej stali chromowo- molibdenowej z aluminium. Inżynieria Materiałowa, rok XXXIV, nr 6 (2013), 911-915.
 10. E. Skołek, K. Wasiak, J. Krasoń, W.A. Świątnicki: Wytwarzanie bainitu bezwęglikowego w warstwie wierzchniej stali chromowo- krzemowo- manganowej po nawęglaniu próżniowym. Inżynieria Materiałowa, rok XXXIV, nr 6 (2013), 868-871.
 11. J. Smalc-Koziorowska, E. Skołek, K. Pobiedzińska, B. Gołębiowski, W. Świątnicki: Transmission electron microscopy study of steels with nanocrystaline structure produced by phase transformation during heat treatment. Archives of Metallurgy and Materials - w druku.
 12. W. Świątnicki, K. Pobiedzińska, E. Skołek, A. Gołaszewski, Sz. Marciniak, Ł. Nadolny, J. Szawłowski: Otrzymywanie struktury nanokrystalicznej w stalach przy wykorzystaniu przemiany bainitycznej. Inżynieria Materiałowa, rok XXXIII, nr 6(2012) 524-529.
 13. J. Smalc-Koziorowska, E. Jezierska, W. Świątnicki: Identyfication of phases in alloy steels after quenching and after izothermal quenching. Solid State Phenomena Vol. 186 (2012) 301-304.
 14. K. Pobiedzińska, W. Świątnicki: Otrzymywanie struktury nanokrystalicznej w stali 67SiMnCr6-6-4 przy wykorzystaniu przemiany bainitycznej. Prace XL Szkoły Inżynierii Materiałowej, Kraków 2012.
 15. S. Marciniak: Charakterystyka przemian fazowych w stalach, na podstawie pomiarów dylatometrycznych. Prace XL Szkoły Inżynierii Materiałowej, Kraków 2012.
 16. A. Gołaszewski, J. Szawłowski: Analiza stabilności przechłodzonego austenitu w zakresie temperatur od przemiany perlitycznej do martenzytycznej w stali 33CrMoV10-4-3 (33H3MF). Prace XL Szkoły Inżynierii Materiałowej, Kraków 2012.
 17. W. Świątnicki, J. Szawłowski: Otrzymywanie struktur nanokrystalicznych w stalach w procesach obróbki cieplnej. Materiały z IV Seminarium Szkoleniowego pt.: Nowoczesne Trendy w obróbce cieplnej, 2010r.
 18. K. Wasiak, K. Wasiluk, E. Skołek, W.A. Świątnicki, J. Szawłowski, M. Sut, M. Korecki, J. Krasoń, M. Bazel: Wytwarzanie struktury nanokrystalicznej w warstwach wierzchnich stali po nawęglaniu próżniowym . Piece przemysłowe i kotły, XI-XII 2013, str. 16-21.
 19. E. Jezierska, J. Dworecka, K. Rożniatowski: towski-Nanobainitic-Structure-Recognition-and-Characterization-Using-Transmission-Electron-Microscopy.pdf" target="_blank">Nanobainitic Structure Recognition and Characterization Using Transmission Electron Microscopy . Archives of Metallurgy and Materials, vol. 59, No. 4 (2014) pp. 1633-1636.
 20. J. Dworecka, E. Jezierska, K. Rożniatowski, W. Świątnicki: towski-Swiatnicki-Characterization-of-Nanobainitic-Structure-Obtained-in-100CrMnSi6-4-Steel-after-Industrial-Heat-Treatment.pdf" target="_blank">Characterization of Nanobainitic Structure Obtained in 100CrMnSi6-4 Steel after Industrial Heat Treatment . Archives of Metallurgy and Materials, vol. 59, No. 4 (2014) pp. 1637-1640.
 21. K. Wasiluk, E. Skołek, W. Świątnicki: to-Nanostructurization.pdf" target="_blank">Microstructure and Properties of Surface Layer of Carburized 38CrAlMo6-10 Steel Subjected to Nanostructurization by a Heat Treatment Process . Archives of Metallurgy and Materials, vol. 59, No. 4 (2014) pp. 1686-1690.
 22. Wasiluk Kamil, Wasiak Krzysztof, Skołek Emilia, Świątnicki Wiesław: Formation of Nanobainitic Structure in Carburized Layer of Structural Steels , w: Proceedings of 23rd International Conference on Metallurgy and Materials METAL2014, Brno, Czech Republic, May 21st - 23rd 2014 Ed.: TANGER Ltd., Ostrava, 2014, ss. 488-493.
 23. Gołaszewski Adam, Szawłowski Jerzy, Świątnicki Wiesław: to-Obtain-a-Ferritic-Bainitic-Austenitic-Microstructure-in-the-Structural-Steel.pdf" target="_blank">Determination of the Heat Treatment Parameters Allowing to Obtain a Ferritic-Bainitic-Austenitic Microstructure in the Structural Steel , w: Proceedings of 23rd International Conference on Metallurgy and Materials METAL2014, Brno, Czech Republic, May 21st - 23rd 2014 Ed.: TANGER Ltd., Ostrava, 2014, ss. 663-667.
 24. Marciniak Szymon, Świątnicki Wiesław: Temperature Stability of Carbide-Free NANObainite with Residual Austenite in X37CrMoV5-1 Steel , w: Proceedings of 23rd International Conference on Metallurgy and Materials METAL2014, Brno, Czech Republic, May 21st - 23rd 2014 Ed.: TANGER Ltd., Ostrava, 2014, ss. 744-750.
 25. Wasiak Krzysztof, Skołek Emilia, Świątnicki Wiesław: Analysis of the Microstructure and Wear Resistance 35CrSiMn5-5-4 Steel after Quenching and Partitioning , w: Proceedings of 23rd International Conference on Metallurgy and Materials METAL2014, Brno, Czech Republic, May 21st - 23rd 2014 Ed.: TANGER Ltd., Ostrava, 2014, ss. 790-793.
 26. Skołek Emilia, Dudzińska Karolina, Kamiński Janusz, Świątnicki Wiesław: Corrosion Resistance of Nanostructured 67SiMnCr6-6-4 Bearing steel , w: Proceedings of 23rd International Conference on Metallurgy and Materials METAL2014, Brno, Czech Republic, May 21st - 23rd 2014 Ed.: TANGER Ltd., Ostrava, 2014, ss. 998 – 1003.
 27. Skołek Emilia, Marciniak Szymon, Świątnicki Wiesław: Determination of phase composition in commercial Cr-Si-Mn steel after austempering treatment. Inżynieria Materiałowa, rok XXXV, nr 2 (2014) 199-202.
 28. Gołaszewski Adam, Szawłowski Jerzy, Świątnicki Wiesław: Formation of ferritic-bainitic structure with retained austenite in hypoeutectoid steel. Inżynieria Materiałowa, rok XXXV, nr 2 (2014) 121-126.
 29. K. Wasiak, B. Gołębiowski, W. Świątnicki: Microstructure and properties of carburized surface layer in 21NiCrMnV4-3-2-2 stell after austempering. Inżynieria Materiałowa, rok XXXIV, nr 4 (2013) 386-389.
 30. Artykuł: Technologie nanostrukturyzacji stali , Forum Stalowe nr 4 (33) Grudzień 2014. Magazyn Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.
 31. E. Skołek, S. Marciniak, P. Skoczylas, J. Kamiński, W.A. Świątnicki, to-hydrogen-embrittlement.pdf" target="_blank">Nanocrystalline Steels’ Resistance to Hydrogen Embrittlement , Archives of Metallurgy and Materials, vol. 60, No. 1 (2015) pp. 491-497.
 32. E. Skołek, K. Dudzińska, J. Kamiński, W.A. Świątnicki, Corrosion Resistance of the Bearing Steel 67SiMnCr6-6-4 with Nanobainitic Structure , Archives of Metallurgy and Materials, vol. 60, No. 1 (2015) pp. 503-510.
 33. E. Skołek, S. Marciniak, W.A. Świątnicki, Thermal Stability of Nanocrystalline Structure in X37CrMoV5-l Steel , Archives of Metallurgy and Materials, vol. 60, No. 1 (2015) pp. 511-516.
 34. S. Marciniak, E. Skołek, W.A. Świątnicki, The Effect of Stepped Austempering on Phase Composition and Mechanical Properties of Nanostructured X37CrMoV5-1 Steel , Archives of Metallurgy and Materials, vol. 60, No. 1 (2015) pp. 517-522.
 35. D. Myszka, K. Wasiluk, E. Skołek and W. Świątnicki: Nanoausferritic matrix of ductile iron Materials Science and Technology, vol. 31, no 7 (2015) 829-834.
 36. S. Marciniak, Czy obróbka cieplną jest w pełni poznana, STAL Metale & Nowe Technologie, lipiec-sierpień 2015, str. 17-21.
 37. A. Gołaszewski, Nowa generacja stali ultradrobnoziarnistych z efektem TRIP, STAL Metale & Nowe Technologie, lipiec-sierpień 2015, str. 38-40.
 38. K. Wasiak, E. Skołek, W.A. Świątnicki: Wytwarzanie ultradrobnoziarnistej mikrostruktury martenzytyczno-austenitycznej w stalach w procesie niepełnego hartowania i partycjonowania węgla , Materiały z XVIII Seminarium „Nowoczesne Trendy w Obróbce Cieplnej”, str. 45-49. Zbąszynek 16-17 września 2015r.
 39. K. Uściński, S. Marciniak: townicze.pdf" target="_blank">Próba określenia czynników determinujących odkształcenia hartownicze w procesach obróbki cieplnej stali Prace XL Szkoły Inżynierii Materiałowej, Kraków – Rytro, 27¸30 września 2015r., str. 353-356.
 40. K. Wasiak: towanie-mikrostruktury-i-wlasciwosci-stali-za-pomoca-obrobki-QP.pdf" target="_blank">Kształtowanie mikrostruktury i właściwości stali za pomocą obróbki niepełnego hartowania i partycjonowania węgla STAL Metale & Nowe Technologie, nr 9-10 (2015) str. 62-65.
 41. W.A. Świątnicki: Modern steels: design-technologies-properties-applications, (Guest Editorial), Materials Science and Technology, vol. 31, no 7 (2015) 755-757.
 42. J. Dworecka, E. Jezierska, J. Rębiś, K. Rożniatowski, W. Świątnicki: TEM & AFM - complementary techniques for structural characterization of nanobainitic steel, Archives of Metallurgy and Materials, vol. 60, no 3 (2015) 1591-1593.
 43. E. Skołek, K. Wasiak, W.A. Świątnicki: Structure and properties of the carburised surface layer on 35CrSiMn5-5-4 steel after nanostructurization treatment , Materials and Technology (Materiali in Tehnologije) 49 (2015) 6, 933–939.
 44. E. Skołek, K. Wasiak, W.A. Świątnicki: The microstructure and phase composition of 35CrSiMn5-5-4 steel after quenching and partitioning heat treatment” , Arch. Metall. Mater. Vol. 61 (2016), No 3, p. 1683–1688.
image

Innowacje technologiczne w obróbce stali.

NanoStal

Stale o strukturze nanokrystalicznej

NanoStal
image

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka