dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. PW

Kierownik Projektu


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+48 22 234-81-03

Nanostal, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, (pok. nr 8, parter)


Kompetencje:

 • Przemiany fazowe w stalach
 • Projektowanie składu fazowego i mikrostruktury stopów żelaza
 • Projektowanie obróbki cieplnej
 • Nanostrukturyzacja stali przy wykorzystaniu przemian fazowych
 • Struktura i właściwości warstw wierzchnich wytwarzanych w procesach nawęglania i azotowania stali
 • Kształtowanie struktury gradientowej w stalach
 • Właściwości mechaniczne stali
 • Odkształcenia plastyczne i lokalizacja odkształcenia
 • Absorpcja i dyfuzja wodoru w stali
 • Kruchość wodorowa i zmęczenie wodorowe stali
 • Transmisyjna mikroskopia elektronowa
 • Metody dyfrakcyjne
 • Mikroanaliza rentgenowska
 • Badania mechaniczne
 • Metody stereologii ilościowej

Wybrane publikacje:

 1. E. Skołek, K. Wasiak, W.A. Świątnicki: Structure and properties of the carburised surface layer on 35CrSiMn5-5-4 steel after nanostructurization treatment , Materials and Technology (Materiali in Tehnologije) 49 (2015) 6, 933–939.
 2. E. Skołek, S. Marciniak, P. Skoczylas, J. Kamiński, W.A. Świątnicki: Nanocrystalline Steels’ Resistance to Hydrogen Embrittlement , Archives of Metallurgy and Materials, vol. 60, No. 1 (2015) pp. 491-497.
 3. E. Skołek, K. Dudzińska, J. Kamiński, W.A. Świątnicki: Corrosion Resistance of the Bearing Steel 67SiMnCr6-6-4 with Nanobainitic Structure , Archives of Metallurgy and Materials, vol. 60, No. 1 (2015) pp. 503-510.
 4. E. Skołek, S. Marciniak, W.A. Świątnicki: Thermal Stability of Nanocrystalline Structure in X37CrMoV5-l Steel , Archives of Metallurgy and Materials, vol. 60, No. 1 (2015) pp. 511-516.
 5. S. Marciniak, E. Skołek, W.A. Świątnicki: The Effect of Stepped Austempering on Phase Composition and Mechanical Properties of Nanostructured X37CrMoV5-1 Steel , Archives of Metallurgy and Materials, vol. 60, No. 1 (2015) pp. 517-522.
 6. D. Myszka, K. Wasiluk, E. Skołek and W. Świątnicki: Nanoausferritic matrix of ductile iron Materials Science and Technology, vol. 31, no 7 (2015) 829-834.
 7. E. Skołek, S. Marciniak, W. Świątnicki: Determination of phase composition in commercial Cr-Si-Mn steel after austempering treatment, Inżynieria Materiałowa, rok XXXV, nr 2 (2014) 199-202
 8. A. Gołaszewski, J. Szawłowski, W. Świątnicki: Formation of ferritic-bainitic structure with retained austenite in hypoeutectoid steel, Inżynieria Materiałowa, rok XXXV, nr 2 (2014) 121-126
 9. J. Dworecka, E. Jezierska, K. Rożniatowski, W. Świątnicki: Characterization of Nanobainitic Structure Obtained in 100CrMnSi6-4 Steel after Industrial Heat Treatment , Archives of Metallurgy and Materials, vol. 59, nr 4 (2014) 1637-1640
 10. K. Wasiluk, E. Skołek, W. Świątnicki: Microstructure and Properties of Surface Layer of Carburized 38CrAlMo6-10 Steel Subjected to Nanostructurization by a Heat Treatment Process , Archives of Metallurgy and Materials, vol. 59, nr 4 (2014) 1686-1690
 11. K. Wasiluk, K. Wasiak, E. Skołek, W. Świątnicki: Formation of Nanobainitic Structure in Carburized Layer of Structural Steels, Proceedings of 23rd International Conference on Metallurgy and Materials METAL2014, Brno, Czech Republic, May 21st - 23rd 2014 Ed.: TANGER Ltd., Ostrava, 2014, ss. 488-493
 12. A. Gołaszewski, J. Szawłowski, W. Świątnicki: Determination of the Heat Treatment Parameters Allowing to Obtain a Ferritic-Bainitic-Austenitic Microstructure in the Structural Steel, w: Proceedings of 23rd International Conference on Metallurgy and Materials METAL2014, Brno, Czech Republic, May 21st - 23rd 2014 Ed.: TANGER Ltd., Ostrava, 2014ss. 663-667
 13. S. Marciniak, W. Świątnicki: Temperature Stability of Carbide-Free NANObainite with Residual Austenite in X37CrMoV5-1 Steel, w: Proceedings of 23rd International Conference on Metallurgy and Materials METAL2014, Brno, Czech Republic, May 21st - 23rd 2014 Ed.: TANGER Ltd., Ostrava, 2014, ss. 744-750
 14. K. Wasiak, E. Skołek, W. Świątnicki: Analysis of the Microstructure and Wear Resistance 35CrSiMn5-5-4 Steel after Quenching and Partitioning, w: Proceedings of 23rd International Conference on Metallurgy and Materials METAL2014, Brno, Czech Republic, May 21st - 23rd 2014 Ed.: TANGER Ltd., Ostrava, 2014, ss. 790-793
 15. E. Skołek, K. Dudzińska, J. Kamiński, W. Świątnicki: Corrosion Resistance of Nanostructured 67SiMnCr6-6-4 Bearing steel, w: Proceedings of 23rd International Conference on Metallurgy and Materials METAL2014, Brno, Czech Republic, May 21st - 23rd 2014 Ed.: TANGER Ltd., Ostrava, 2014, ss. 998 – 1003
 16. J. Dworecka, K. Pobiedzińska, E. Jezierska, K. Rożniatowski, W. Świątnicki: Nanocrystalline structure obtained by isothermal treatment in bearing steel, Inżynieria Materiałowa, rok XXXIV, nr 7 (2013) 1-4.
 17. K. Wasiak, B. Gołębiowski, W. Świątnicki: Microstructure and properties of carburized surface layer in 21NiCrMnV4-3-2-2 stell after austempering Inżynieria Materiałowa , rok XXXIV, nr 4 (2013) 386-389
 18. K. Wasiluk, E. Skołek, W.A. Świątnicki: Wytwarzanie niskotemperaturowego bainitu w warstwie nawęglonej stali chromowo- molibdenowej z aluminium, Inżynieria Materiałowa, rok XXXIV, nr 6 (2013) 911-915
 19. E. Skołek, K. Wasiak, J. Krasoń, W.A. Świątnicki: Wytwarzanie bainitu bezwęglikowego w warstwie wierzchniej stali chromowo- krzemowo- manganowej po nawęglaniu próżniowym, Inżynieria Materiałowa, rok XXXIV, nr 6 (2013) 868-872
 20. K. Wasiak, K. Wasiluk, E. Skołek, W. Świątnicki, J. Szawłowski, M. Sut, M. Bazel, M. Korecki, J. Krasoń: Wytwarzanie struktury nanokrystalicznej w warstwach wierzchnich stali po nawęglaniu próżniowym, Piece Przemysłowe & Kotły, Vol. 11-12 (2013) 16-21
 21. P. Pawluk, E. Skołek, M. Kopcewicz, W. Świątnicki: The comparative study of phase composition of steels using X-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy methods, Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, vol. 203-204 (2013) 150-155
 22. W. Świątnicki, K. Pobiedzińska, E. Skołek, A. Gołaszewski, S. Marciniak, Ł. Nadolny, J. Szawłowski: Otrzymywanie struktury nanokrystalicznej w stalach przy wykorzystaniu przemiany bainitycznej, Inżynieria Materiałowa, rok XXXIII, nr 6 (2012) 524-529
 23. B. Gołębiowski, W. Świątnicki: Microstructural changes induced during hydrogen charging process in stainless steels with and without nitrided layers, Solid State Phenomena, vol. 186 (2012) 305-310
 24. J. Smalc-Koziorowska, E. Jezierska, W. Świątnicki: Identification of phases in alloy steels after quenching and after isothermal quenching, Solid State Phenomena, vol. 186 (2012) 301-304
 25. B. Gołębiowski, T. Zakroczymski, W. Świątnicki: The effect of low-temperature glow discharge nitriding of duplex stainless steel on absorption and desorption of hydrogen, Solid State Phenomena, vol. 183 (2012) 71-80
 26. B. Gołębiowski, W.A. Świątnicki, M. Gasperini: Microstructural changes induced near crack tip during corrosion fatigue tests in austenitic – ferritic steel, Journal of Microscopy-Oxford, vol. 237 (2010) 352–358
 27. B. Gołębiowski, M. Kamiński, W.A. Świątnicki: Badanie wpływu niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego stali dupleks na jej odporność korozyjną po wodorowaniu, Inżynieria Materiałowa, rok XXXI, nr 4, (2010) 972-977
 28. B. Gołębiowski, T. Zakroczymski, R. Sobiecki, W.A. Świątnicki: Characteristics of surface layers produced on austenitic-ferritic stainless steel by low temperature glow discharge nitriding, Inżynieria Materiałowa, rok XXXI, nr 3, (2010) 320-323
 29. W. Świątnicki: The role of hydrogen induced microstructural changes in the embrittlement of austenitic-ferritic steel, Proceedings of the 2008 International Hydrogen Conference - Effects of Hydrogen on Materials, Jackson Lake Lodge, 7-10 September, editors: Brian Somerday, Petros Sofronis, Russell Jones, ASM International (2009) 155-162
 30. A. Głowacka, A. Gołaszewski, W.A. Świątnicki: Hydrogen Embrittlement of Austenitic-Ferritic Steel, Inżynieria Materiałowa, rok XXVIII, nr 3-4 (2007) 768-773
 31. A. Głowacka, W.A. Świątnicki, E. Jezierska: Hydrogen induced defects in austenite and ferrite of a duplex steel, Journal of Microscopy, vol. 223 Issue 3 (2006) 282-284
 32. M. Lewandowska, W. Świątnicki, A. Piątkowski, Z. Jasieński: Microstructure evolution and strain localization in Cu and Cu8Al single crystals subjected to channel-die compression, Journal of Microscopy, vol. 223 Issue 3 (2006) 275-278
 33. A. Głowacka, M.J. Woźniak, G. Nolze i W.A. Świątnicki: Hydrogen induced phase transformations in austenitic-ferritic steel, Solid State Phenomena, vol. 112 (2006) 133-140
 34. A. Głowacka, G. Nolze, W.A. Świątnicki: EBSD study of corrosion fatigue of austenitic-ferritic steel, Archives of Metallurgy and Materials Quarterly, vol. 50, Issue 1 (2006) 7-11
 35. A.L. Etter, T. Baudin, M.H. Mathon, W. Świątnicki, R. Penelle: Stored energy evolution in both phases of a duplex steel as a function of cold rolling reduction, Scripta Mater. vol. 54, Issue 4 (2006) 683-688
 36. T. Zakroczymski, A. Głowacka, W.A. Świątnicki: Effect of hydrogen concentration on the embrittlement of a duplex stainless steel, Corrosion Science, vol. 47 (2005) 1403-1414
 37. A. Głowacka, M.J. Woźniak, W.A. Świątnicki: AFM study of austeno-ferritic stainless steel microstructure after cathodic hydrogen charging, Journal of Alloys and Compounds, vols. 404-406C (2005) 595-598
 38. A. Głowacka, W.J. Woźniak, W.A. Świątnicki: Nanoindentation measurements of austeno-ferritic stainless steel submitted to hydrogen charging, Reviews on Advanced Materials Science, vol. 8 (2004) 66-68
 39. W. Oliferuk, W.A. Świątnicki, J. Krzyczkowska, M.W. Grabski: Partition of plastic work into dissipated and stored energy in austenitic-ferritic steel during tensile deformation, Inżynieria Materiałowa, rok XXV, nr 3 (2004) 404-406
 40. A. Głowacka, W. A. Świątnicki: Effect of Hydrogen on the Microstructure Evolution of Duplex Stainless Steel, Journal of Alloys and Compounds, vol. 356-357 (2003) 701-704
 41. W. Zieliński, W. Świątnicki, M. Barstch, U. Messerschmidt: Non-uniform distribution of plastic strain in duplex steel during TEM in situ deformation, Materials Chemistry and Physics, vol. 81 (2003) 476-479
 42. A. Głowacka, W. Świątnicki: Effect of hydrogen charging on the microstructure evolution of duplex stainless steel, Materials Chemistry and Physics, vol. 81 (2003) 496-499
 43. W. Świątnicki, T. Baudin, J. Jura, M.H. Mathon, A. Głowacka: TEM Examination of the Microstructure Evolution in the Duplex Austenitic-Ferritic Steel, Journal Problems of Materials Science (Voprosy Materialovedeniya), No 1 (33) (2003) 96-103
 44. M. Gaspérini, W. Świątnicki: Plastic Localization by Macroscopic Shear-Banding During Shear Tests of Heavily Cold Rolled Aluminium Alloys, Journal Problems of Materials Science (Voprosy Materialovedeniya), No 1 (33) (2003) 88-95
 45. A. Głowacka, T. Zakroczymski and W.A. Swiatnicki: The Influence of Cathodic Charging the Ductility and Fracture Mode of A Duplex Stainless Steel, Proceedings of the International Symposium on Corrosion and Hydrogen Degradation MSCHS 2003: Advances in Corrosion Science and Application, 9-13 wrzesień, 2003 Zakopane, Red. T. Zakroczymski, s. 78-82
 46. J. Jura, T. Baudin, M.H. Mathon, W. Świątnicki and R. Penelle: Texture analysis in the cold-rolled and recrystallized ferritic-austenitic steel with duplex structure, Materials Science Forum, vols.408-412 (2002) 1359-1364
 47. Buraczyńska, W.A. Świątnicki, J.J. Bucki: Steorogical analysis of particle size distributions in the 1200 Al-alloy using various microscopic techniques, Inżynieria Materiałowa, rok XXII, nr 4 (2001) 250-252
 48. M. Lewandowska, W.A. Świątnicki: Microstructural evolution during strain path changes in an aluminium alloy, Inżynieria Materiałowa, rok XXII, nr 4 (2001) 544-546
 49. W.A. Świątnicki, K.J. Kurzydłowski: The effect of austenite dispersion and austenite-ferrite boundaries on hardness of a duplex stainless steel, Proceedings Sixth International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science, STERMAT 2000, eds. L. Wojnar, K. Rożniatowski, Kraków 2000, p. 421-428
 50. G.F. Dirras, J.L. Duval, W. Świątnicki: Macroscopic behaviour versus dislocation substructures development under cyclic shear tests on the aluminium 3004 alloy, Materials Science & Engineering, vol. A263 (1999) 85-95
 51. M. Gasperini, W. Świątnicki: Microstructural evolution and mechanical behaviour during shear tests of aluminium alloys previously heavily cold rolled, Proceedings of the 20th Risø International Symposium on Materials Science: Deformation-Induced Microstructures: Analysis and Relation to Properties, Risø National Laboratory, Roskilde, Denmark 1999, p. 341-346
 52. M. Gasperini, W. Świątnicki: Anisotropy and inhomogeneities in thin sheets of commercial aluminium alloys submitted to simple shear, Archives of Metallurgy, vol. 44 (1999) 434-451
 53. W. Świątnicki: Dislocation structures formed during shear deformation in commercial aluminium alloys, Proceedings of the X Conference on Electron Microscopy of Solids, red. E. Jezierska, J.A. Kozubowski, Warszawa-Serock, 1999, str. 317-322
 54. W. A. Świątnicki, W. Zieliński: Mechanical properties of interphase boundaries in austenitic-ferritic steel, Materials Science Forum, vols. 294-296 (1999) 641-644
 55. W.A. Świątnicki, S. Poulat, L. Priester, B. Decamps, M.W. Grabski: Thermal stability of extrinsic dislocations in 11 grain boundaries in nickel, Acta Materialia, vol. 46 (1998) 1711-1717
 56. W. Świątnicki, J.Krzyczkowska and M.W. Grabski: The interphase boundary effect on plastic deformation of the austenitic-ferritic steel, Inżynieria Materiałowa, rok XIX, nr 3 (1998) 215-219
 57. R. Obrubko, W. Zieliński and W. Świątnicki: In situ TEM deformation study of austenitic-ferritic steel, Inżynieria Materiałowa, rok XIX, nr 3 (1998) 347-350
 58. W. Świątnicki, M. Gasperini, B. Tkaczyk: Strain localisation during simple shear in commercial aluminium alloys, Inżynieria Materiałowa, rok XIX, nr 3 (1998) 510-513
 59. T. Aksman, R. Obrubko, W. Zieliński and W. Świątnicki: TEM investigations of lattice dislocations interaction with interphase boundaries, Proceedings XVII Conference on Applied Crystallography, Wisła 1997, eds. H. Morawiec, D. Stróż, World Scientific, Singapore 1997, s. 487-490
 60. M. Gasperini, C. Pinna, W.A. Świątnicki: Microstructural evolution of an aluminium alloy during high shear deformation, Acta Materialia, vol. 44 (1996) 4195-4208
 61. W.A. Świątnicki: Structural basis of interface engineering Acta Physica Polonica,vol. 89 (1996) 235-249
 62. W. Świątnicki, M. W. Grabski: TEM investigation of dislocation reactions at interphase boundaries, Proceedings IX Conference on Electron Microscopy of Solids, red. A. Czyrska-Filemonowicz et al, Kraków-Zakopane 1996, s. 223-226
 63. W.A. Świątnicki, M.W. Grabski: Interaction of lattice dislocations with interphase boundaries, Materials Science Forum, vols. 207-209 (1996) 769-772
 64. W.A. Świątnicki, L. Priester, M.W. Grabski: Stability of lattice dislocations at grain boundaries in nickel bicrystals, Materials Science Forum, vols. 207-209 (1996) 773-776
 65. W. Zieliński, W. Świątnicki, J.W. Wyrzykowski: Glide of dislocations in metals byin-situTEM, Proceedings 5th International Scientific Conference: Achievements in Mechanical & Materials Engineering AMME, red. L. A. Dobrzański, Gliwice-Wisła 1996, s. 269-272
 66. W. Świątnicki, S. Lartigue-Korinek, J-Y. Laval: Grain boundary structure and intergranular segregation in Alumina, Acta Metallurgica & Materialia, vol. 43 (1995) 795-805
 67. W. Oliferuk, W.A. Świątnicki, M.W. Grabski: Effect of the grain size on the rate of energy storage during the tensile deformation of an austenitic steel, Materials Science and Engineering, vol. A197 (1995) 49-55
 68. W. Oliferuk, W.A.Świątnicki, M.W. Grabski: Rate of energy storage and microstructure evolution during the tensile deformation of austenitic steel, Materials Science &Engineering, vol. A161 (1993) 55-63
 69. J.P. Morniroli, A. Leclere, W. Świątnicki, J-Y.Laval: Characterisation of grain boundary misorientation in-alumina by large angle convergent beam electron diffraction, Journal de Physique IV, vol. 3 (1993) 1455-1458
 70. W. Oliferuk, W.A. Świątnicki, M.W. Grabski: Wpływ wielkości ziarn na zdolność magazynowania energii podczas jednoosiowego rozciągania stali austenitycznej, Prace IPPT (1992)
 71. W.A. Świątnicki, J. Świderski, M.W. Grabski: Diffusional properties of interphase boundaries in two-phase ferritic-austenitic steel, Journal de Physique, vol. 51, C1 (1990) 647-651
 72. W.A. Świątnicki, S. Lartigue, M. Biscondi, D. Bouchet: Intergranular sulfur segregation and grain boundary plane in a nickel bicrystal, Journal de Physique, vol. 51, C1 (1990) 341-346
 73. W.A. Świątnicki, M.W. Grabski: Boron influence on grain boundary dislocations mobility in Ni3Al, Acta Metallurgica, vol. 37, No5 (1989) 1307-1311
 74. W.A. Świątnicki, E. Jezierska, M.W. Grabski: Stability of trapped lattice dislocations on interphase boundaries in duplex stainless steel, Materials Science and Technology, vol.5 No12 (1989) 1168-1171
 75. W.A. Świątnicki, M.W. Grabski: Effect of distribution of grain boundary diffusivity on plastic flow of austenitic steel, (part I), Materials Science & Engineering, Vol. 100 (1988) 85-92
 76. W.A. Świątnicki, M.W. Grabski: The role of dislocation annihilation in grain boundaries in the plastic flow of polycrystalline materials, (part II), Materials Science & Engineering, vol.100 (1988) 93-100
 77. W.A. Świątnicki, W. Łojkowski, M.W. Grabski: Investigation of grain boundary in polycrystals by means of extrinsic grain boundary dislocations spreading rate, Acta Metallurgica, vol. 34, nr 4 (1986) 599-605
 78. W.A. Świątnicki, M.W. Grabski: Effect of carbon and chromium on grain boundary diffusional properties in steels, Acta Metallurgica, Vol. 34, nr 5 (1986) 817-822
 79. W.A. Świątnicki, M. Styczyńska, M.W. Grabski: The effect of grain boundary precipitation on the stability of extrinsic grain boundary dislocations in austenitic steel and aluminium alloy, Acta Metallurgica, vol. 33, nr 9 (1985) 1643-1950
 80. W.A. Świątnicki, J.W. Wyrzykowski, M.W. Grabski: Wpływ czasu eksploatacji na efekty starzenia odkształceniowego w stali typu 15HM, Archiwum Nauki O Materiałach, nr 5 (1984) 93-102
image

Innowacje technologiczne w obróbce stali.

image

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka